W jaki sposób Rząd Polski pomaga kredytobiorcom w czasie koronawirusa?

stuzłotówki i pięćdziesięciozłotówki

Pandemia koronawirusa jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Dzisiaj, po roku od jej rozpoczęcia, wiele osób boryka się z problemami finansowymi. Zauważamy olbrzymie zmiany w gospodarce oraz zatrudnieniu, przez co wiele osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw nie jest w stanie opłacić zaciągniętych zobowiązań. W jaki sposób Rząd Polski pomaga kredytobiorcom w czasie koronawirusa?

Czym są „ustawowe wakacje kredytowe”?

Zachwianie płynności finansowej osób prywatnych i przedsiębiorstw wywołane przez wirusa SARS-CoV-2 wymusiło na Rządzie Polski podjęcie kroków, pozwalających na uniknięcie przez kredytobiorców konsekwencji nieterminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 w czerwcu 2020 Rząd dał możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej. Nazywana jest ona „ustawowymi wakacjami kredytowymi”.

Z tego rozwiązania skorzystać mogą osoby, które utraciły zatrudnienie lub główne źródło dochodu po 13.03.2020 roku. Ściśle określone zostały kredyty, jakie można zawiesić w ramach „ustawowych wakacjach kredytowych” oraz ich ilość. Ustawa umożliwia zawieszenie: jednego kredytu hipotecznego, jednego kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki), oraz jednego kredytu w rozumieniu art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Spłacanie zadłużeń można zawiesić na maksymalnie 3 miesiące. W tym czasie banki nie naliczają odsetek od kredytu oraz dodatkowych opłat z tytułu zwłoki. Nie dotyczy to jednak składek na ubezpieczenie powiązane z kredytem.

Jak skorzystać z „ustawowych wakacji kredytowych”?

Aby móc skorzystać z rządowego zawieszenia wykonywania umowy kredytowej należy złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła kredytu. Można pobrać go ze strony internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). „Ustawowe wakacje kredytowe” rozpoczynają się w chwili otrzymania wniosku, jednakże na potwierdzenie od banku należy poczekać maksymalnie 14 dni. Dodatkowo bank ma obowiązek poinformowania osób posiadających ubezpieczenie kredytu o wysokości składki opłacanej w czasie zawieszenia. Wszelkie terminy zawarte w ustawie kredytu zostaną automatycznie przedłożone o czas „wakacji kredytowych”.

Czy „ustawowe wakacje kredytowe” można przedłużyć?

W Ustawie jasno określono czas trwania „ustawowych wakacji kredytowych” – maksymalnie 3 miesiące. Nie jest więc możliwe przedłużenie ich w porozumieniu z bankiem. Warto jednak wiedzieć, że istnieje opcja uzyskania pozarządowej pomocy od banku. Wiele instytucji oferuje swoim klientom możliwość odroczenia raty kredytu na własnych warunkach. Warto zapoznać się z informacjami na stronie banku lub udać się na spotkanie do placówki, by móc poznać możliwość zawieszenia spłaty kredytu dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

W Polsce od października 2015 roku istnieje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pomocy przez osoby fizyczne, które nie są w stanie spłacić zobowiązań zaciągniętych na zakup mieszkania. Jest to wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 2000 zł miesięcznie wypłacane przez maksymalnie 3 lata. Konieczna jest późniejsza spłata pożyczki w nieoprocentowanych ratach. Mimo że nie jest to specjalnie wsparcie opracowane przez Rząd Polski w związku z koronawirusem, warto o nim wspomnieć. Może stanowić nie lada wsparcie dla osób borykających się z problemami finansowymi w czasie pandemii.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *