Regulamin strony halokredyty.pl

Główne zasady:
1. statut ustanawia zasady i warunki korzystania z serwisu halokredyty.pl,
2. aby korzystać ze strony, potrzebna jest darmowa rejestracja,
3. rejestracja wskazuje na akceptację przepisów statutu.

Strona odmawia powielania i przedruku artykułów zamieszczanych na halokredyty.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4.02.1994 r. Złamanie tej zasady wiąże się ze zgłoszeniem na policję. Za umieszczane publikacje odpowiedzialny jest tylko użytkownik.

Ograniczenie winy właściciela strony:
1. blog halokredyty.pl ma styl informacyjny, dodawane w nim teksty nie stanowią porad albo dyrektyw reagowania w danych kwestiach,
2. właściciel witryny nie ponosi konsekwencji za treść publikacji, ani za którekolwiek straty występujące w efekcie zastosowania się do zawartości tekstu,
3. w artykułach wypowiadane są oceny autorów, nie administratora serwisu,
4. właściciel bloga nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy pisanych pod publikacjami przez osoby trzecie.

Publikacja treści:
1. publikacja winna mieć powyżej 2500 znaków bez odstępów,
2. umieszczane są tylko prawidłowe gramatycznie publikacje, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każdy artykuł powinna posiadać dołączoną grafikę w harmonii z tematem przewodnim artykułu. Załączony plik powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość artykułu musi być unikatowa i nie może znajdować się na innych witrynach, zarówno przed, jak i po dodaniu na halokredyty.pl,
5. twórca artykułu powiadamia, że przemyślenia zawarte w tekście stanowią jego osobiste przekonania. Posiadacz witryny nie jest odpowiedzialny za treść artykułów i za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do publikacji,
6. teksty oraz domeny w linkach nie powinny mieć sprzecznej z polskim prawem zawartości, odnosi się to też treści dla dorosłych,
7. publikowane artykuły muszą być interesujące i o charakterze informacyjnym. Artykuły zamieszczone na stronie halokredyty.pl winny być zrozumiałe dla wszystkich internautów,
8. publikacja może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. autor artykułu informuje, że posiada do niej kompletne prawa autorskie.

Ustalenia finalne:
Posiadacz strony halokredyty.pl może odmówić opublikowania artykułu bez przekazywania przyczyny. Nadto nie będą publikowane treści, które nie realizują wymagań przedstawionych w statucie.