Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt?

ręka z pieniędzmi

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać kredyt? Jakie okoliczności brane są pod uwagę i ułatwiają akceptację wniosku kredytowego przez bank?

Historia kredytowa

Decyzję o tym, czy przyznać ci kredyt, bank zwykle uzależnia od twojej zdolności kredytowej. To ona jest wyznacznikiem tego, czy klient będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Sięgając do danych zgromadzonych w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy Krajowy Rejestr Dłużników, bank prześledzi twoją historię kredytową, by dowiedzieć się, czy nie masz żadnych zadłużeń i czy wszystkie finansowe zobowiązania, zaciągane przez ciebie do tej pory, były terminowo spłacane.

Oprócz historii kredytowej, wśród danych zgromadzonych w BIK jest też scoring, czyli ocena zdolności kredytowej w 100-punktowej skali. Oczywiście im wyższy scoring, tym bardziej wiarygodny staje się kredytobiorca dla banku i tym mniejsze ryzyko będzie on widział w udzieleniu mu kredytu.

Źródło dochodu

Aby móc wykazać się dobrą zdolnością kredytową, musisz też posiadać stałe źródło dochodów. Naturalnie tym najbardziej oczywistym jest praca zarobkowa, ale jako źródło dochodów akceptowana jest też emerytura, renta oraz inne świadczenia, pod warunkiem, że są regularnie otrzymywane.

Sam fakt posiadania stałego źródła dochodów nie jest jednak jeszcze dla banku wystarczającą informacją, by zdecydował o przyznaniu ci kredytu. Ważny dla niego jest rodzaj umowy, na podstawie której jesteś zatrudniony.

Największe szanse na otrzymanie kredytu masz, jeżeli jesteś zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony, ponieważ w takiej sytuacji najłatwiej udokumentować swoje dochody. Nie oznacza to, że bank nie akceptuje dochodów uzyskiwanych na podstawie innej umowy, ale w każdym razie jej rodzaj wpływa na stabilność finansową klienta, a więc pomaga bankowi określić, czy będzie on wypłacalny.

Liczy się oczywiście również wielkość dochodów. Od ich wysokości będzie uzależniona kwota, jaką będziesz mógł otrzymać. Dlatego trzeba przedstawić zaświadczenie o zarobkach. Bank może poprosić o dodatkowe potwierdzenie dochodów na przykład poprzez wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli natomiast jesteś emerytem lub rencistą, będziesz musiał potwierdzić ten status, przedstawiając ostatni odcinek emerytury lub renty.

Stan cywilny

Choć może to być dla ciebie zaskoczeniem, również twój stan cywilny może być brany przez bank pod uwagę jako czynnik decyzyjny. Szczególnie ważny okazuje się on w przypadku kredytu hipotecznego. Kredytobiorca w stanie wolnym znajduje się w oczach banku w gorszej sytuacji, ponieważ, nawet jeśli ma wysokie dochody i niskie wydatki, to w przypadku utraty pracy może nie być w stanie uregulować swoich zobowiązań.

Kredytobiorca pozostający w związku małżeńskim to dla banku mniejsze ryzyko. Nawet jeśli utraci pracę, prawdopodobnie pozostanie jeszcze pracujący małżonek. Poza tym przy wysokich kwotach kredytu bank wymaga zgody współmałżonka klienta. Dzięki złożonym na umowie kredytowej podpisom obojga małżonków później w razie niewypłacalności kredytobiorcy bank może zażądać spłaty długu od jego partnera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *